Hoogwater

Water is niet de rivier. Water stroomt alleen maar langs. Dat wat de plek van de rivier bepaalt is niet het water, maar juist de aarde en het beton er omheen. Een rivier kan in principe ook droogvallen. Dan noemen we het nog altijd een … Lees verder…Hoogwater